FEROX REDÜKTÖR - EXTRUDER

FEROX REDÜKTÖR - EXTRUDER

          FEROX REDÜKTÖR – EXTRUDER

• APEX SERİSİ TEK VİDALI EXTRUDER REDÜKTÖRÜ
• NEX SERİSİ TEK VİDALI EXTRUDER REDÜKTÖRÜ
• IN SERİSİ TEK VİDALI EXTRUDER SERİSİ
• COR-SHT SERİSİ ÇİFT VİDALI AYNI YÖNLÜ EXTRUDER REDÜKTÖRÜ
• COR-HT SERİSİ ÇİFT VİDALI AYNI YÖNLÜ EXTRUDER REDÜKTÖRÜ
• COR-HT SERİSİ ÇİFT VİDALI FARKLI YÖNLÜ EXTRUDER REDÜKTÖRÜ
• COR-HT SERİSİ ÇİFT VİDALI KONİK EXTRUDER REDÜKTÖRÜ